Miljøfyrtårn

Kragerø Elektriske AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet.
Kragerø Elektriske AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Sertifiseringen inneholder konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig på denne siden.
Vi stiller store krav til våre leverandører og samarbeidspartnere, og forventer at de også tar sin del av ansvaret for sammen å ha en positiv innvirkning på klima og miljø både lokalt og globalt.
En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Kragerø Elektriske AS i årene fremover.
Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Kragerø Elektriske AS?
Send inn forslag gjennom chat-funksjon, eller gjennom kontaktskjema.
Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Vi oppfordrer alle aktører til å bli Miljøfyrtårnsertifisert, du kan lese mer om ordningen her: 

Hvorfor Bli Sertifisert?